Foreningen Norden i Skien synest det var på sin plass å feire Finlands 100-årige selvstendighet, og inviterte likegodt den finske ambassadøren til Norge og til Henrik Ibsen Museum.

-Vi i Foreningen Norden hadde lyst til å markere at Finland i år har vært selvstendig i 100 år. Derfor har vi invitert ambassadør Erik Lundgren og konsul Bjarne Støtvig jr., forteller Einfrid Halvorsen i Forening Norden.

Vennskapsland

-Vi er jo venner i Norden, og det var veldig hyggelige at Lundberg hadde mulighet til å komme, sier hun. På Henrik Ibsen Museum ble ambassadøren og følget tatt vel imot av Telemark Museums direktør Jorunn Sem Fure. Hun fortalte om Henriks oppvekst i Skien og på Venstøp – noe Lundberg viste stor interesse for.

Fra Ibsen til Hamsun

Fra Henrik Ibsen Museum skulle turen gå videre til rådhuset i Skien.
– Her skal Skien mannssangforening spille, ordføreren kommer og det blir både lunsj og middag, opplyser Halvorsen.
Programmet på rådhuset bød på flere innlegg, blant annet foredrag om Hamsun og Finland.

-Jeg har jo skrevet boken Knut Hamsun og Finland, så det var gøy å få bruk for den kunnskapen igjen, sier Telemark Museums Bjørn Rudborg som har forfattet boken.