Adresse: Toppvegen, 3950 Brevik

Brevik Bymuseum forvaltes av Brevik Historielag, og er ikke tilgjengelig for publikum til daglig.

Venneforening

Brevik Historielag
Leder: Tone Bente Bergene Holm
Telefon: 982 50 305
E-post: tonebente@bergeneholm.no
Webside: brevikhistorielag.no