Arkivar, Telemark Museum
Telefon: 92862046

Kirsten Tangen er arkivar ved Telemark Museum. Hun ordner og digitaliserer våre privatakiv. Hun er behjelpelig dersom noen vil lete etter noe i arkivene. Kirsten har hovedfag i idehistorie.