Arrangementer for barn og unge

Bann på det er sant – Peer Gynt 150 år

2. juli | kl. 11:00 - 15. september | kl. 17:00

Tradisjonsdag i Brekkeparken

26. august | kl. 11:00 - 16:00

Parkdetektiv på lørdager i Brekkeparken

26. august | kl. 13:00 - 14:00

Eventyrstund i Brekkeparken

27. august | kl. 13:00 - 14:00