Tidemann

Telemark Museum har en enorm boksamling, den er registrert på Tidemann. Bøkene kan du komme og lese her på museet.

Bokhylla

Nasjonalbiblioteket digitaliserer bøker fortløpende. En rekke av utgivelsene fra Telemark Museum er tilgjengelig  på bokhylla.no.

Arkivportalen

Rikard Berges samling er ivaretatt av Telemark Museum, men du kan også studere den digitaliserte versjonen på arkivportalen.no

Niels Aalls brevkorrespondanse er å finne på arkivportalen.no