/Frakteskuter og fraktemenn

Frakteskuter og fraktemenn

Rolf Kr. Danielsen kommer her med bok nr. 2 om «Frakteskuter og fraktemenn». Den første utkom i 1992.

Denne er en oppfølging med omtale av flere fartøyer og i tillegg historisk stoff om bl.a. mennesker på land og sjø.

Denne boken er et viktig bidrag til forståelsen av hvilken enorm rolle fraktefarten spilte i Norge gjennom årtier.

Pris

49,-

Forfatter

Rolf Kr. Danielsen

Utgiver

Fylkesmuseet for Telemark og Grenland

Utgitt

1993
Bestill