Skrekkeparken, hekseri og magi

28. oktober | kl. 15:00 - 19:00

Skrekkeparken – hekseri og magi

29. oktober | kl. 12:00 - 16:00

Skrekkeparken – hekseri og magi

31. oktober | kl. 17:00 - 21:00

Julegilde i Brekkeparken

2. desember | kl. 16:00 - 21:00

Se alle arrangementer fra Telemark Museum