Husflid i Vest-Telemark 2000-2005
Et studie av 1.konservator ved Telemark Museum, Tor Kjetil Gardåsen.

Godt håndverk, tradisjonsforankret uttrykk og fornying