/Myter om Ibsens barndom

Myter om Ibsens barndom

Jørgen Haave er konservator og ibsenforsker ved Telemark Museum. I artikkelen «Myter om Ibsens barndom» belyser han myter som har blitt stående som sannheter.

Artikkelen Myter om Ibsens barndom ble publisert i artikkelsamlingen Den biografiske Ibsen ble utgitt i 2010 av Senter for Ibsen-studier ved Universtitetet i Oslo.