Jørgen Haave er konservator og ibsenforsker ved Telemark Museum. I denne artikkelen belyser han myter som har blitt stående som sannheter om Ibsens barndom.

Artikkelen ble publisert i artikkelsamlingen Den biografiske Ibsen ble utgitt i 2010 av Senter for Ibsen-studier ved Universtitetet i Oslo.

 

Myter om Ibsens barndom