/Bokhandel

Bokhandel

Familien Ibsen

Konservator og ibsenforsker Jørgen Haave har en alternativ forklaring på Henriks anstrengte forhold til familien. Familien Ibsens fallitt skyldtes ikke fyll og sløseri i boken Familien Ibsen.

Theodor Kittilsen Tusenkunstneren fra Kragerø

Theodor Severin Kittilsen skapte kunst som er blitt stående igjen for ettertiden som folkelige nasjonale skatter og allemannseie. Gjennom sin kunst har han gitt oss muligheten til å opppleve troll og huldrer på nært

Norskt bondesylv

I bokens forord står det: "Rikard Berges Norskt Bondesylv har kome ut to gonger tidlegare. Fyrste utgåva kom i 1925 i eit opplag på 400 eksemplar og var utgjeven av Eirik Gunleikson i Risør.

Norges handel – sjøfart og industri i tekst og billeder

Førsteutgaven av denne boken ble utgitt i forbindelse med hundreårsjubileet for grunnloven i 1914. Boken var ment å skulle presentere kultur og næringsveier og anskueliggjøre nasjonens materielle og økonomiske fremgang. I vår tid gir

Festegaver – kjærestegaver – friergaver

Ved inngangen til et nytt millenium (år 2000) og i en tid hvor gamle normer, verdier og kunnskap er under endring, er det viktig å stoppe opp og se seg litt tilbake. Hva var

De syv fruer til Ulefos Hovedgaard

Forfatteren har med denne boken ønsket å bringe fruene og kvinnene bak de brave menn av Aall-slekten fra skyggen og frem i lyset. Disse kvinnene viste stort ansvar og hjertelag for hjem, ektemann og

Jeg var der – det hendte i Skien 1955 – 1965

Var du til stede da Odd scoret sitt seiersmål i semifinalen mot Fredrikstad i 1960 eller da Skiens Mette Stenstad ble mottatt i Brekkeparken etter å ha blitt kåret til Miss Europa i 1963?

Myllarguten – Gibøen

"Um norske spelemennar hev her vori lite skrivi, og folk veit lite um deim. Eg sette meg for aa samle tilfang til ei norsk spelemanns-sogu, og eg hev haldi paa med de i mange

Regioner og kulturområder i Telemark

Heftet forteller om mangfoldet innen den gamle bondekulturen i Telemark. Forfatteren tar for seg særpreg og kulturtrekk i landskap, hus og tun, inne i hus i møbler og innredning, eller i drakter og dialekter

Ibsen in Skien and Grimstad

His education, reading, and early works Ibsen's beginnings are more obscure than one might expect for someone of his stature. One reason for this obscurity is that his early ears were spent in small

Hilsen fra Telemark

Stein Høibø skriver i bokens forord: "Det var først og fremst lysten til å vise frem postkortene mine fra Telemark, som ga meg inspirasjon til å gi meg i kast med dette prosjektet. Jeg

Vandring i bygd og heid

Fylkesmuseet for Telemark og Grenland gav med denne boka ut ei faksimileutgåve av Sveinung Mosstaul si bok "Vandring i bygd og heid" frå 1936. Museet tok over eit mindre restopplag av boka etter sonen

Thaulow i Kragerø

Denne boken om Frits Thaulows opphold i Kragerø 1881-1882 er utgitt av Berg Kragerø Museum i forbindelse med utstillingen "Thaulow i Kragerø" i malerisalen på Berg sommeren 2007. Forfatteren har benyttet anledningen til å

Frakteskuter og fraktemenn

Rolf Kr. Danielsen kommer her med bok nr. 2 om "Frakteskuter og fraktemenn". Den første utkom i 1992. Denne er en oppfølging med omtale av flere fartøyer og i tillegg historisk stoff om bl.a.

Siljanbilder – glimt fra bygdas kulturhistorie

Bakgrunnen for å skrive en siljanhistorie i bilder er at Fylkesmuseet for Telemark og Grenland i samarbeid med Øyvind Valle som lokal kontaktperson i 1986 tok til med fotobevaringsarbeid i Siljan. Formålet var å

«de sal: folches kisteklæder» i Bø gamle kyrkje

Kven ligg gravlagde under golvet i Bø gamle kyrkje? Vi ser på kister, kisteutstyr og klednad av dei døde og jamfører dette materialet med andre, tilsvarande graver i Noreg og Norden. Dette er ein

Ulefos Hovedgaard først og fremst

Boken gir deg historien om hvordan Niels Aall bygde et av landets vakreste hus i årene 1801 - 1808 og om byggherrens rolle i norsk historie. Boken er gjennomillustrert med gamle malerier og fotografier

Fotografier fra Henrik og Suzannah Ibsens album

Henrik og Suzannah Ibsen etterlot seg et fotografialbum som fikk en ganske dramatisk livshistore. Via deres sønn statsminister Sigurd Ibsen og hans hustru Bergliot, født Bjørnson, kom albumet i sønnesønnen Tancred Ibsens eie. Tancred

Hundre år på Brekke

For vel hundre år siden samlet en gruppe ærverdige menn seg i Skien. De så med alvorlig bekymring på fremtiden. De fryktet at verdifulle gjenstander og minner om det gamle Telemark og fylkets beboere

Soloppgang i Kragerø

Historien om Edvard Munchs liv på Skrubben 1909-1915 er skrevet av Hans Martin Frydenberg Flaatten. Den ble skrevet til Munch-jubileet i 2009 i Kragerø, og er publisert av Kragerø kommune og Skåtøy historielag.

Ting om Ibsen

Boka viser litt ukjente sider av den verdenskjente dramatikeren, Henrik Ibsen, formidlet via en ting forfatteren har eid og brukt. Hans malerier, hans badekar, flosshatten og barbersakene. Bidrag fra en rekke kjente skribenter og

Nyblin Kunstfotografier

Bilde-skatter fra fotograf Ragnvald Nyblin's historiske foto-arkiver. Kunstfotografi eller dokumentasjon - det må leseren selv avgjøre. Nyblin var langt forut for sin tid ved valg av motiver. For 100 år siden var det vanligste

Norsk havekunst under europeisk himmel

Tidligere var haver nødvendige deler av en husholdning, enten det varpå landet eller i byen: Kjøkken- ogfrukthaver forsynte folk med nødvendige produkter. Men utformingenav haver ble også praktisert som en kunstform. Inspirasjonskildene var store

Ferieliv i Kragerø

Hver sommer inntar en egen folkestamme Kragerø. Denne stammen, feriefolket, foretar seg en rekke forunderlige ting. De går rart kledd, de kjører i merkelige farkoster, og de utfører ritualer som kan fremstå som besyndelrige

Draktskikk i Aust-Telemark. Mangfald og endring

Aagot Noss var førstekonservator og leiar for drakt - og tekstilsamlingaved Norsk folkemuseum. Ho skreiv ei rekkje bøker om folkedrakter. Draktskikk i Aust-Telemark. Mangfald og endring er den siste i triologien om folkedraktskikken i