/Fagartikler

Fagartikler

En fortid skapt i vår tid

Hvordan driver vi kulturminnevern når mesteparten av kulturminnene er borte eller forandret. Vil fremtidens kulturminnearbeid i større grad måtte dreie seg om rekonstruksjoner, og hvordan nærmer vi oss dette feltet? Det spør 1. konservator Tor Kjetil Gardåsen ved Telemark Museum i en artikkel han har skrevet i Fortidsvern, medlemsbladet

De sørlandske byggshoputhavnene

Det tradisjonelle akademisk/antikvariske synet på Sørlandets gamle bygningskultur som nasjonale kultursymboler og viktige kulturminner utfordres i dag av flere konkurrerende syn. Disse springer ut av det folkelige kreativitetsidealet, av sørlandshusets rolle som pengesymbol og av det rasjonelle idealet. Tor Kjetil Gardåsen, 1.konservator ved Telemark Museum For de gamle sørlandshusene som

Glimt fra Breviks historie

Ingen vet når de første menneskene kom til Brevik, men antagelig har stedet hatt bosetning lenge. Den brede, lune vika – Brevik – må ha vært et godt sted å bo for dem som levde av sjøen, som fiskere og sjøfolk. Kirsten Tangen, arkivar ved Telemark Museum Omkring år 1600

Hans Reynolds – grønlandsaktivist og poet

16. juni 2009 var det 75 år siden Hans Reynolds døde. I dag er han husket som dikteren av Porsgrunnssangen "Spredt og i klynger". Porsgrunnspatrioten var imidlertid langt mer enn en heimstaddikter. Han ville gjøre Norge større. Bjørn Rudborg, Telemark Museum 16. juni 2009 var det 75 år siden Hans

Gud er en kosmisk huleboer

Jørgen Haave, koservator og ibsenforsker ved Telemark Museum Under en sykdomsperiode i Tromsø på 1920-tallet, leste Peter Wessel Zapffe alt han kom over av Henrik Ibsen. Her kan du lese Jørgen Haaves foredrag om Peter Wessel Zapffes gudsbegrep. Haave holdt foredraget  På Kanten, Den norske filosofifestival i Kragerø Hør foredraget.

Keramiske produkter

Kirsten Tangen, arkivar ved Telemark Museum Alt som er framstilt av leire, fra den enkleste leirpotte til den fineste porselensfigur, er keramikk. Ordet keramikk er avledet av det greske ordet for leire – keramos og er egentlig en gradsangivelse av den finest form bergartene forekommer i grus, sand og leire.  Variasjonene