BJØRN RUDBORG
prosjektleder for nybygg i Brekkeparken.

Tlf. 900 96 848
E-post: bjorn.rudborg@telemark.museum.no