/Om Telemark Museum

Om Telemark Museum

Om Telemark Museum 2018-09-17T12:18:24+00:00

Kom til Telemark Museum og besøk Porselensmuseet, Henrik Ibsen og Theodor Kittelsens barndomshjem eller de herskapelige boligene til 1814-minister Niels Aall: Ulefos Hovedgaard og Søndre Brekke i Brekkeparken.
Telemark Museum har museer i fem kommuner, og spennet tematisk er like stort som geografisk: Museene finner du på Ulefoss (Nome kommune), i Skien, Porsgrunn/Brevik, Langesund (Bamble kommune) og Kragerø. Altså i midtre og nedre del av Telemark.

Telemark Museum er et konsolidert museum som drifter og forvalter sju museer, med publikumsåpne anlegg i midtre og nedre del av Telemark. Vi tar vare på og formidler vår historie og kulturarv.
Budsjettet har de siste årene ligget på omkring 30 millioner kroner, inkludert prosjektmidler. Vi har rundt 30 årsverk.

Museet er en stiftelse og er økonomisk avhengig av støtte fra stat, fylke og vertskommunene.
I tillegg arbeider vi med å hente inn støtte fra andre aktører som private stiftelser, legater, o.a.
Slik prosjektstøtte er ofte det som gir museet muligheter til å utvikle nye, gode publikumsrettede tilbud.
I forbindelse med etablering av Porselensmuseet har vi også begynt å jobbe med sponsorer.

Vi har omkring 90.000 besøkende på anleggene våre årlig.

Konsolideringen

Sammenslåingen av museene i Telemark henger sammen med den store museumsreformen som har pågått i Norge etter år 2000. Den har medført at antall museer i landet er redusert fra omkring 850 til 80 enheter.

I Telemark er det tre store museer (konsoliderte enheter); Vest-Telemark Museum, Norsk Industriarbeidermuseum og Telemark Museum.

Dette museumslandskapet ble formet i år 2000, da den store museumsreformen pågikk.
Antall museer i landet ble redusert fra omkring 850 til 80 enheter.
Museene i Midtre- og Nedre Telemakr ble med i Telemark Museum, som drifter og forvalter alle anleggene.
Alle ansatte er ansatt i Telemark Museum.

Disse museene hører til i Telemark Museum:
Ulefos Hovedgaard, Nome kommune
Henrik Ibsen Museum, Skien kommune
Søndre Brekke og Brekkeparken, Skien kommune
Porsgrunnsmuseene, Porsgrunn kommune
Porselensmuseet, prosjekt, eid av Porsgrunn kommune
Brevik bymuseum, Porsgrunn kommune
Cudrio Sjøbod, Bamble kommune
Kittelsenhuset, Kragerø kommune
Berg Museum, Kragerø kommune

Museer med samarbeidsavtale

Tre bygdetun har inngått samarbeidsavtale med Telemark Museum.
Det er Evju bygdetun i Sauherad, Drangedal bygdetun og Sannidal bygdetun i Kragerø kommune.
Telemark Museum har ikke ansvar for drift og forvaltning av de tre anleggene.