/Organisasjonen

Organisasjonen

Organisasjonen 2018-09-17T09:57:27+00:00

Telemark Museum er et sammenslått (konsolidert) museum som drifter museer i midtre og nedre del av Telemark, og har omkring 30 ansatte. Telemark Museum har fire fagavdelinger. Fagavdelingene har det overordnede faglige ansvaret på alle museumsanleggene. Fagavdelingslederne utgjør museets ledergruppe, sammen med direktøren.

Direktør ved Telemark Museum: Jorunn Sem Fure
Styreleder for Telemark Museum: Lars Skjelbred

Fagavdelingene er Samfunnsminnet, Møtestedet, Bygningsvernet og Administrasjon.

Ledere for de ulike avdelingene er:
Samfunnsminnet: Ellen Rodvang
Møtestedet: Christine Hermansen
Bygningsvernet: Bjørn Rudborg
Administrasjon: Siv Dyrkolbotn

Se Telemark Museums organisasjonskart.