Samlinger og samlingsforvaltning

Telemark Museum har store samlinger å ta vare på. Museet forvalter 125 bygninger, rundt 152.000 gjenstander, ca 2,4 millioner fotografier og omtrent 1500 hyllemeter privatarkiv.Vi har også store boksamlinger.   Vi arbeider kontinuerlig med å legge ut gjenstander, foto og arkiver på Digitalt Museum og Arkivportalen. Høgskolen i Telemark skanner også arkiver for oss gjennom prosjektet Telemarkskilder.Mer enn 17.000 foto og 15.000 gjenstander er søkbare på nett. 438 arkiver er registert på Arkivportalen i 2015.

Hva er samlingsforvaltning?

Du lurer kanskje på hva som ligger i uttrykket samlingsforvaltning?

Det er rett og slett alle tiltak vi gjør for at samlingene skal ha det bra, være oversiktlige og relevante og vare så lenge som mulig.

Vi driver med forebyggende konservering, oppbevaring av foto og gjenstander i klimastyrte magasin og dokumentasjon og elektronisk registrering av samlingene.

Ulike samlinger krever også ulik temperatur og luftfuktighet for å bremse nedbrytingsprosessene i materialet.
På gjenstandsmagasinet fryser vi ned alle gjenstander av organisk materiale før magasinering, slik at skadedyr forsvinner. Fortsatt er det mange gjenstander som befinner seg på loft og i kjellere i museene våre, så vi blir ikke arbeidsledige de neste 100 årene.

Ta en titt på hva vi har:

Lenke til Digitalt Museum
Mange av våre gjenstander som vi har i magasinet, kan du se på Digitalt Museum

Lenke til Arkivportalen
Her er flere av Telemark Museums privatarkiver lagt inn. Det mest kjente er kanskje Aall-arkivet:

Lenke til Telemarkskilder
Høgskolen i Telemark har digtalisert en rekke kilder, deriblant Rikard Berges unike håndskriftsamling som Telemark Museum har i sitt magasin.