Telemark Museum har utarbeidet strategiplan som gjelder perioden 2015-2022.

Strategiplan for Telemark Museum