Project Description

Henrik Ibsen var i Skien for siste gang i 1850, og byen har kjente så godt var akkkurat som da han var barn. Men i 1886 brant hele byen ned. I fotoutstillingen Ibsen barndomsby viser vi bilder fra byen før bybrannen – altstå Henriks by.

Jørgen Haave er konservator og ibsenforsker ved Telemark Museum. Han har skrevet tekster til fotografiene, og knytter bygnigner og steder til familien Ibsen.