Ulefos Hovedgaard, Berg Kragerø og Brekkeparken har venneforeninger.