//Veggmalerier er restaurert på Ulefos Hovedgaard

Veggmalerier er restaurert på Ulefos Hovedgaard

Da Niels Aall bygde empireanlegget Ulefos Hovedgaard i 1807, brukte han slaggstein fra eget jernverk som byggemateriale. Lurt den gangen, men etter mer enn 200 år er bygget utsatt for store setningsskader. Det har ikke bare gitt skader utvendig på det unike bygget, men også innvendig.

Unike malerier

– Det har gått hardt ut over veggmaleriene som den svenske Grev Axel Otto Mörner malte da han var krigsfange hos Aall fra 1807 til 1809. Maleriene er unike i Norge. Det er de største veggmaleriene i et verdslig bygg, sier konservator i Mur og Mer, Hilde Viker Berntsen og malerikonservator Ingeborg Korvald.
Mørner ble mer en gjest enn en fange, og som takk for god behandling, malte han havestuen på Ulefos. Motivene er hentet fra området, og gjerne fra Aalls eiendommer.

Gamle synder
De to konservatorene har sammen brukt høsten til å restaurere de ni veggmaleriene – en jobb som må gjøres med stor kunnskap og tålmodighet.
– Det er ikke bare byggematerialet Aall brukte som er problemet. Det er gjort mange synder i byggets 200 år lange historie. Når jernet i slagget har utvidet seg, har bygget beveget seg. Lapping med sement har forverret forskyvningene – blant annet, fortelles det. – Huset har vært halvdårlig i mange år, konstaterer Vikre Berntsen.

Tetter med kalkmørtel

De store sprekkene i veggmaleriene restaureres ved at de blir tettet med kalkmørtel,  et fleksibelt materiale. Blandingen blir det malt med akrylmaling.
– Alt vi gjør er reversibelt, og det er kun sårene som behandles. Vi bruker akrylmaling for å finne de rette nyansene, forklarer Korvald.

Skal skinne

Når Ulefos Hovedgaard åpner til sommeren vil det skinne – både innvendig og utvendig. Totalt restaurerer Telemark Museum for mellom 5 og 6 millioner kroner.
– Nå er mye av fasaden ferdig, og vi fortsetter på baksiden til våren, sier Thorbjørn Løberg, leder for Bygningsvernet hos Telemark Museum. Restaureringen av maleriene er det Riksantikvaren som finaniserer – 115.000 kroner.
– Vi takker antikvar Eystein M. Andersen i Telemark fylkeskommune for god hjelp for å få disse midlene, sier Løberg som på vegne av museet har bladd opp med 10.000 i egenandel.

2017-03-07T14:59:09+00:00 7. mars 2017|Kategorier: Ulefos Hovedgaard|