//Samarbeidsavtale med Kragerø er signert!

Samarbeidsavtale med Kragerø er signert!

  • Kittelsenhuset fra torget med byste av Kittelsen.

Telemark Museum og Frøken Henriette Homans Legat har nå blitt enige om en museumsavtale, og i slutten av februar ble den signert! Nå planlegger vi sommeren på Kittelsehuset, mens styret i legatet skal sørge for at frivillige krefter holde noe åpent på Berg.

Treårig avtale

– Kragerø har gjort et godt politisk håndverk, og grunnlaget for videre drift er god, sier Jorunn Sem Fure, direktør ved Telemark Museum som var på signeringsferd til Kragerø den siste dagen i februar. Avtalen gjelder for tre år, noe som gir alle arbeidsro og mulighet til å planlegge bedre.

Kittelsenhuset og vaktmester

Det har vært en lang vei å komme til avtalen, men nå bretter vi opp ermene for å få sesongen i gang på Kittelsenhuset.
Avtalen går nemlig ut på at Telemark Museum drifter Kittelsenhuset, Theodor Kittelsens barndomshjem, mens styret i Frøken Henriette Homans Legat har ansvar for annlegget på Berg.
– Vår vaktmester fortsetter sitt arbeide på Kittelsenhuset – men også på Berg. Det er et stort anlegg med mange bygninger som trenger vedlikehold og tilsyn. Også når det gjelder det tekniske ettersynet og brannsikring er det godt at det er en kjent mann på stedet, sier Sem Fure.

Formidling på museumsnivå

I avtalen ligger det et krav til legatstyret om at formidlingen må skje i tråd med et visst museumsfaglig grunnlag.
– Vi tilbyr skolebesøk på Kittelsenhuset, sier direktøren.

2017-03-14T13:08:56+00:00 14. mars 2017|Kategorier: Kittelsenhuset|