/, Nybygg Brekkeparken/Børve Borchsenius VEV – nybygg i Brekkeparken

Børve Borchsenius VEV – nybygg i Brekkeparken

  • VEV- fortid møter framtid
    Børve Borchsenius Arkitekter AS har tegnet nybygget til Brekkeaprken.

23 arkitektkontorer ønsket å tegne nytt museumsbygg i Brekkeparken. Fem ble valgt ut til å utarbeide et forslag, og 14. november åpnet ordfører Hedda Foss Five konvolutten med vinneren: «Vev – fortid møter fremtid» tegnet av Børve og Borchsenius Arkitekter!

Anonyme forslag

Juryen har jobbet lenge med forslagene, og konklusjonen var klar. Vev var det beste og rette forslaget i forhold til kravene som ble stilt.
– Juryen har ikke visst hvem som har laget hvilket forslag under vurderingen. Det var 12 armer i været da det ble klart hvem som hadde tegnet VEV. Jeg tror jubelen kunne høres til Porsgrunn! Det er virkelig gledelig at det er solide Børve og Borchsenius Arkitekter AS som har tegnet forslaget juryen mener er det beste, sier juryleder og museumsdirektør Jorunn Sem Fure.

-Valgt fordi best

– Jubelen sto i taket hos oss også, forteller Dag Haraldsen, sivilarkitekt i Børve og Borchsenius Arkitekter.
– Konkurransen var anonym, og det er godt å vite at vi ble valgt fordi vi hadde det beste forslaget, ikke fordi vi er lokale, poengterte han.
– Dette er en drømmeoppgave! Telemark Museum forvalter vår solte og flotte kulturarv. Arv skaper identitet, også for Børve og Borchsenius som er 127 år.

Tradisjon, identitet og inkludering

– Vi lager alltid et motto for et prosjekt, noen ganger er det vanskelig, denne gange trillet det ut: Vev – fortid møter fremtid. Telemark Museum forvalter vår identitet, og det vi forsøker å understreke i vårt forslag VEV – fortid møter fremtid. Mottoet spiller både på det fysiske og konkrete med flettverk og bruken av tre mot de gamle stuene i parken. Symbolsk peker det mot husflid, tradisjon og også integrering, forteller Haraldsen. Hele kontoret har vært involvert i prosessen, men det er tre som har jobbet med forslaget på full tid. I tillegg har Dronninga Landskap og Multiconsult bidratt med sin kompetanse.
– I alt har 20 personer jobbet fram forslaget, forteller Haraldsen.

Børve Borchsenius Arkitekter AS sitt forslag VEV – fortid møter fremtid skal realiseres i Brekkeparken.

Juryen for valg av nybygg i Brekkeparken

Juryen består av Sven Ynge Larsen, Christine Hermansen, Jorunn Sem Fure, Olav Bache-Hansen, Ida Næss Haakanes og Bjørn Rudborg.

Høy kvalitet

Juryens begrunnelse starter slik: Bygget får en form gitt av trærne i parken. Bygget blir liggende imellom trærne og plasseringen gir en følelse av at bygget ligger inne i parken. Det blir påpekt at Vev har høy arkitektonisk kvalitet, er et funksjonelt og oversiktelig bygg med gode dagslysforhold for både besøkende og ansatte.
Juryen har sett nøye på løsninger i forhold til krav til rom og funksjonalitet, noe de mener Vev tilfredsstiller. Både når det gjelder interne kommunikasjonsarealer og som sentralt møtested, har Vev de løsningene som er ønsket. Både utstillingsrom og personalfløy har fleksible løsninger, der romforløp kan endres etter behov.
– Bygget har autoritet, men er ikke autoritært. Det inviterer, sier Sem Fure.

Veien videre

Nå er spenningen knyttet til det endelige Statsbudsjettet. Forliket kommer i desember, og siden både Ap og Krf har lagt inn bevilning i sine alternative budjsetter, er ledelsen ved Telemark Museum optimistiske.
– Det viktige for oss er en startbevilgning, 10 millioner kroner er innafor, sier Bjørn Rudborg, prosjektleder for nybygg.
I alt har Telemark Museum søkt Staten om 43 millioner kroner over tre år, ca en tredjedel av totalen. Resten av midlene skal komme fra Skien kommune – som alt har sagt ja til 25 millioner kroner, Telemark fylkeskommune, eget byggefond og private gaver.
– Det er et samstemt Telemark vi har i ryggen, så dette tror vi går veien, sier Rudborg.

2017-03-24T14:07:18+00:00 24. mars 2017|Kategorier: Brekkeparken, Nybygg Brekkeparken|