/, Nybygg Brekkeparken/Juryen skal velge ett av fem forslag

Juryen skal velge ett av fem forslag

  • Juryen for valg av nybygg i Brekkeparken

Et helårsåpent museumsbygg i Skien er etterlengtet, og Telemark Museum har de siste to årene jobbet kontinuerlig med å få på plass finansiering og planer for nybygget. Nå ligger fem forslag på bordet, og juryen har startet sin jobb. En merknad i fjorårets Statsbudsjett satte startskudd for en arkitektkonkurranse, og tirsdag ble fem forslag presenert. Juryen sitter nå og ser på forslagene. Rundt 1. november skal dommen falle.

Se forslagene på varden.no

Følgende fem arkitektfirmaers tegninger vurderes:
– L2 Arkitekter AS
– Arkitektkontoret Børve & Borchsenius AS
– Ratio Arkitekter AS
– HRTB AS/Lantto-Askim AS
– Cobe Aps/Transform Aps

Juryen er sammen satt slik:
–    Ida Næss Haakanes, arkitekt, Spir Arkitekter
–    Olav Backe-Hansen, arkitekt, Skien kommune
–    Jorunn Sem Fure, historiker/direktør, Telemark Museum
–    Christine Hermansen, kunsthistoriker/avd.leder, Telemark Museum
–    Bjørn Rudborg, master/prosjektleder, Telemark Museum
Juryens sekretær blir siv.ing./gruppeleder Sven Yngve Larsen, SWECO Porsgrunn.

Gode 60 mill.
Byggekostnadene er vurdert til 61 millioner kroner. Arealet er beregnet til 2.274 m2, basert på et omfattende romprogram.
– På bakgrunn av endelig arkitektvinner blir det iverksatt åpen konkurranse om totalentreprise, under forutsetning av fullfinansiering i løpet av 2017, sier Bjørn Rudborg som er prosjektleder for nybygget.
– Et nybygg vil løse mye for oss! At vi får skikkelige kontorer og arkiv for oss ansatte er kanskje ikke så interessant, men vi vil endelig få et moderne og egnet utstillinslokale, sier Jorunn Sem Fure, direktør ved Telemark Museum.

9. september 2016

Merknaden vi fikk Statsbudsjettet for 2016:

Følgende komitemerknad er sendt Stortinget, Innst. 14 S–2015–2016 63: TELEMARK MUSEUM
Komiteen er kjent med Telemark Museums planer om nybygg i Skien. Telemark Museums nedslagsfelt dekker tre fjerdedeler av fylkets befolkning, men mangler et helårsåpent tilbud til befolkningen.

Komiteen vil videre vise til at det mangler også tilfredsstillende arbeidsforhold for de ansatte, på grunn av gamle, umoderne og uisolerte bygninger. Telemark Museum var tidlig ute med å følge opp konsolideringsoppdraget fra staten.  K o mi t e e n   er kjent med behovet for et nytt helårsåpent museum i Skien, og er positiv til planene som foreligger.

Komiteen vil vise til at nybygget skal inkludere utstillingsareal, publikumsfunksjoner, arkiv og verksted, som er et svar på samfunnsoppdraget museumssektoren er gitt av staten.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til Telemark Museums planer om nybygg i Skien, for å dekke en stor del av fylkets befolkning med et helårsåpent tilbud. Et nybygg vil også bidra til å bedre arbeidsforholdene, som i dag er preget av gamle og uisolerte bygninger. Disse medlemmenr ser positivt på planene, og foreslår i tråd med finansinnstillingen at det bevilges 15 mill.kroner.

2017-03-25T08:23:08+00:00 24. mars 2017|Kategorier: Aktuelt, Nybygg Brekkeparken|