/, Nybygg Brekkeparken/Får 5,6 mill. til nybygg i Brekkeparken

Får 5,6 mill. til nybygg i Brekkeparken

  • Fylke og Skien kommune ja til 2,8

Telemark Museum skal få 2,8 millioner kroner for å fortsette arbeidet med museumsbygget  VEV-fortid møter framtid fra kommunen, det samme får vi fra Telemark fylkeskommune.

– Hadde det vært like stor enighet om sykehjem og barnehager, som det er om nybygg i Brekkeparken, da hadde bystyremøtene blitt korte. Det kunne skiensordfører Hedda Foss Five (Ap) konstatere etter bystyremøte 6. april. Der orienterte hun bare om at Telemark Museum skal få 2,8 millioner kroner for å fortsette arbeidet med museumsbygget  VEV-fortid møter framtid.

Enighet i alle partier

– Jeg hadde samrådd meg med gruppelederne først, og alle var enige i at det var helt i orden at Telemark Museum får lov til å begynne å bruke av de 25 millioner kroner som er bevilget til nybygg i Brekkeparken, forteller ordføreren. Hun har nå «skrevet ut en sjekk» på 2,8 millioner kroner.
– Med dette viser vi at vi har tillit til at Telemark Museum forvalter pengene på en god måte, legger hun til.

Klok bruk av penger

Telemark fylkeskommune var først ute med å være rause. Fylkestinget gjorde et liknende vedtak i sist møte: Telemark Museum får bruke av de allerede vedtatte midlene.
– I vår eksisterende plan for kulturarv har vi vedtatt at vi skal bidra til å realisere nybygg til Telemark Museum. Vi har vært med i prosessen lenge, og med dette vedtaket håper vi å få staten på banen. Vi mener dette er en klok, fornuftig måte å bruke pengene på, sier Tone Berge Hansen (Ap), leder for hovedutvalg for kultur.
Ministermøte i mai
Både ordfører og utvalgsleder mener bevilgningen gir gode signaler til staten, og håper det utløser midlene som det er søkt om.
– 12. mai har vi fått til et møte med kulturminister Linda Hofstad Helleland, og vi er en delegasjon som drar innover for å avklare forventninger i forhold til merknader i statsbudsjettet, sier Foss Five.

Reguleringsplan

Nybyggarbeidet med VEV –fortid møter framtid går dermed over i ny fase.
– Nå skal vi jobbe mote et ferdig arkitektprodukt, få på plass reguleringsplan i samspill med blant andre vernemyndigheter, byutvikling og trafikkmyndigheter, sier Bjørn Rudborg, prosjektleder for nybygg i Brekkeparken.
– Det er med stor takknemlighet at vi har så god støtte og samarbeid med fylket og vertskommune, dette gjør at vi fortsetter med å utvikle VEV-fortid møter framtid, sier museumsdirektør Jorunn Sem Fure.

2017-04-18T10:25:04+00:00 18. april 2017|Kategorier: Brekkeparken, Nybygg Brekkeparken|Tags: , , |