/, Henrik Ibsen Museum/Vi har fått 2 mill. til arbeidet med Henrik Ibsen

Vi har fått 2 mill. til arbeidet med Henrik Ibsen

  • Sparebankstiftelsen DnB har gitt to millioner kroner til arbeidet med Henrik Ibsens barndomshjem. Her overrakt av Magne Larsen til Jorunn Sem Fure og Silje Honningdal.

Sparebankstiftelsen DnB har begvilget 2 millioner kroner til Telemark Museums arbeid med Henrik Ibsen Museum.

– Søknaden var god, og lett å si ja til. Det er moro å få være med på å løfte fram Henrik Ibsen, sier Magne Larsen i DnB.

Vil formidle korrekt

Det er konservator Jørgens Haaves forskningsarbeid i forbindelse med boken Familien Ibsen som har før til ny kunnskap om Henrik Ibsens barndomshjem.
– Hovedhuset er ikke slik det var da familien Ibsen bodde her, det har kommet fram i blant annet i branntakster som Haave har studert i forbindelse med boken. Haave har alt startet med arbeidet med å finne ut hvordan huset så ut, hvor de ulike rommene var. Vi vil gjerne formidle den korrekte historien om Familien Ibsen, sier Silje Honningdal. Hun er med i Ibsen-gruppa på Telemark Museum, som jobber med utvikling av museet fram til 200-årsjubileet for Ibsens fødsel i 2028.

Ikke fattigfolk

-Haaves forskning har blant annet forkastet ideen om at familien Ibsen levde så fattigslig at de laget maten sin på ei grue; i praksis – at de bre spiste graut.
– Branntaksten viser at familien haddet et stort kjøkken med bakerovn i enden av huset, og folketellinger viser at de hadde to tjenestepiker. Etter at familien Ibsen flyttet fra Venstøp, bodde det to brødre her. De skal ha bygd om huset. Og da museet ble etablert på 1950-tallet ble det tatt hensyn til at det skulle bo et vaktmester på stedet, og hele enden av huset ble en leilighet.

Les Bløffen om Ibsens kjøkken

Ressurskrevende

– Rekonstruksjonen av familien Ibsens hjem er tuftet på feil premisser, konstaterer Jorunn Sem Fure, direktør ved Telemark Museum.
– Arbeidet med tilbakeføringen er en omfattende og kostbar prosess, nå får Ibsen-gruppa på museet mulighet til å ha et ekstra fokus på arbeidet. Det er jo ikke hvilket som helst kulturminne vi forvalter. Ibsen er en forfatter hele verden har et forhold til, poengterer hun.

Viktig arbeid å støtte

– Dette er moro for oss å være med på. Det var lett å få ledergruppen i stiftelsen til å bevilge penger til dette arbeidet, sier Magne Larsen fra DnB. Han jobber i Skien til daglig, men sitter i stiftelsesstyret.
– I vår gikk nesten 7 millioner kroner til Telmark, da er det gledelig at noen av kronene også går til kultur. Ibsens barndomshjem er et kulturminne vi må ta vare på, og et arbeid vi gjerne vil være med på, sier han.

2017-05-09T10:42:17+00:00 8. mai 2017|Kategorier: Aktuelt, Henrik Ibsen Museum|Tags: , |