/, Henrik Ibsen Museum/Kulturdepartementet bevilget 800.000 kr til Ibsen

Kulturdepartementet bevilget 800.000 kr til Ibsen

  • Høyre-politikerne kom med godt budskap og 800.000 til Henrik Ibsen og Telemark Museum. Fra venstre Høyres Per Lykke, Emilie Schäffer, Solveig Sundbø Abrahamsen, og Bård Folke Fredriksen. Telemark Museums Silje Honningdal (framme). Jørgen Haave og Jorunn Sem Fure helt til høyre.

Det var en hyggelig konvolutt Kulturdepartementets statssekretær Bård Folke Fredriksen (H) hadde i lomma i dag. Brevet i konvolutten bar bud om 800.000 kroner til arbeidet med å tilbakeføring og formidling av Ibsens barndomshjem.

– Kulturdepartementet bidrar med 800.000 kroner til å tilbakeføre Henrik Ibsens barndomshjem over årets budsjett. Med vennlig hilsen avdelingsdirektør i Kulturdepartementet Stein Segrov, leste statsekretæren fra brevet, og ikke uventet; applausen fra Høyre-topper og Telemark Museums ansatte lot ikke vente på seg.

Kultur og reiseliv

Henrik Ibsen er en attraksjon som vi mener må komme tydligere fram, og det er et stort og viktig arbeid dere gjøre her på Telemark Museum. Ibsen er tidløs og evig aktuell, og ligger midt i skjæringspunktet kultur og reiseliv, som jo vår kulturminister er opptatt av, poengterte Fredriksen.

– Kulturdepartementet har strenge retningslinjer for slike bevilgninger, men vi vet utmerket godt at Telemark Museum oppfyller disse kravene. Jeg tror vi kommer til å se flere tiltak rundt satsingen på Ibsen, uten at jeg skal røpe noe nå. Det er bra for kunst og kultur i Norge. Han har skrevet mye som får oss til å fundere, sa statssekretæren.
– Ibsens barndomshjem har et potensiale, konstaterer han.

Les også:Familien Ibsen lanseres på Lundetangen Pub

Forskning gir ringvirkninger

– Takk til pådrivere, venner og støttespillere. Vi er kjempeengasjert i Ibsen, vi har fått en ny giv! Det er moro å se at seriøs forskning og kunnskapsutvikling kan være første ledd i en verdiskapningskjede som vi ser for oss når vi jobber med Ibsen. Det er fint å se at Kulturdepartementet også gir signaler om at Ibsen – ja, han skal vi løfte fram sammen! sa en takknemlig museumsdirektør Jorunn Sem Fure.

Det er i kjølvannet av boken Familien Ibsen, som Telemark Museums konservator Jørgen Haave ga ut i vår, at Telemark Museum har fått flere glade givere på banen. I vår fikk vi to millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DnB. Den gaven ble fulgt opp med en million kroner av Den Norske Handelstands Understøttelsesfond. Dermed var det aktuelt å søke om gaveforsterkningsordning, men dessverre var den potten brukt opp.

Les også: Vi har fått 2 mill. til arbeidet med Henrik Ibsen

Ekstraordninær bevilgning

Via Telemark Høyres toppkandidater Emilie Schäffer og Per Lykke og statssekretær Bård Folke Fredriksen, ble det enighet om å sende en ekstraordninær søknad til Kulturdepartementet, og på kort tid er det altså bevilget nesten en ekstra million kroner til arbeidet med å tilbakeføre Ibsens barndomshjem til slik det var da han bodde der, og med det kunne formidle fortellingen om Henriks barndom på en bedre og mer autentisk måte.

Les også: Bløffen om Ibsens kjøkken

Les også: Våre planer for Henrik Ibsen Museum

Publikumsutvikling

– Vi jobber hele tiden for at Henrik Ibsen Museum skal bli et bedre besøkssted.  Vi vil videreutvikle Henrik Ibsen Museum til en enda større attraksjon både nasjonalt og internasjonalt, sier Silje Honningdal, prosjektleder for arbeidet med Ibsens barndomshjem. Publikumsutvikling står sentralt i arbeidet med Ibsen, og Telemark Museum deltar blant annet i reiselivsnettverket USUS.

– Via USUS er vi med i prosjektet The Grand Tour of Ibsen, der flere Ibsen-aktører jobber om hvordan vi bedre kan formidle Ibsen, sier Honnningdal.

Bård Folke Fredriksen (H) kom med 800.000 kroner til Telemark Museums direktør, Jørunn Sem Fure. Pengene skal gå til arbeidet med Ibsens barndomshjem.

Stortingsrepresentant Solveig Sundbø Abrahamsen (H) og statssekretær i Kulturdepartementet, Bård Folke Fredriksen (H), lytter til ibsenforsker Jørgen Haave.

2017-09-05T14:43:24+00:00 4. september 2017|Kategorier: Aktuelt, Henrik Ibsen Museum|