/, Brekkeparken, Nybygg Brekkeparken/Tommel opp for nybygg i Brekkeparken

Tommel opp for nybygg i Brekkeparken

  • Kulturkomittens leder pa museumsbesok

Det ble tommel opp og skryt for å ha gjort mye riktig i nybygg-prosessen da leder av Stortingets familie- og kulturkomite besøkte Telemark Museum.

På vei til Arendalsuka la kulturkomiteleder Kristin Ørmen Johnsen (H) og medlem av samme komite, Marianne Haukland (H), turen innom Brekkeparken.
– De ba selv om å få komme for å høre mer om nybygget vi jobber med å få på plass i Brekkeparken, forteller Jorunn Sem Fure, direktør ved Telemark Museum. Sammen med prosjektleder Bjørn Rudborg presenterte hun planer, ønsker og status for det nye formidlings- og administrasjonsbygget.

Tydelig på bruk

– Dere har gjort mye riktig, med tanke på at dere har fått Skien kommune og Telemark fylkeskommune med, og fått gaver som har utløst gaveforsterkninger fra Staten. Mye viktig arbeid er gjort, tipset nå er å være enda tydeligere på hva dere ønsker med nybygget. Hva vil dere vise, hva dere skal bruke bygget til, sa Ørmen Johnsen som leder arbeidet med ny kulturmelding.

Ber om 45 mill.

En statlig bevilgning er det som mangler for å sette spaden i jorda i Brekkeparken.
– Vi ber om 45 millioner kroner fra Staten, vi ser for oss en tredeling mellom stat, fylke og kommune, redegjorde Rudborg.

Trenger lovnad

– Hva må dere ha for å komme i gang? lurte komitelederen.
– Vi har skissert ulike måter å bevilge oss midler på, det kan være en engangssum eller over flere år. Strengt tatt trenger vi ikke pengene for å komme i gang, bare en lovnad om bevilgning. Vi har gode banker i Grenland, som er på vår side. I tillegg har vi gavegivere som er klare så snart Staten kommer på banen, sa han.

2018-08-14T13:23:48+00:00 14. august 2018|Kategorier: Aktuelt, Brekkeparken, Nybygg Brekkeparken|