/, Samlingen ved Telemark Museum/Tollkasserer Christies myntsamling

Tollkasserer Christies myntsamling

  • Speciedalene fra 1665 hører til i Christies myntsamling.
    Speciedalene fra 1665 hører til i Christies myntsamling.

Den store myntsamlingen hos Telemark Museum stammer fra en tollkasserer i Bergen. Hans sønn, Johan Koren Christie, tok samlingen til Skien og grunnla Skiens Museum.

Werner Hosewinckel Christie (1785-1872) var, i tillegg til å være tollkasserer i Bergen, en av stifterne av Bergens Museum. Vi vet ikke når W.H. Christie begynte å samle mynt, men vi kan se av protokollen over hans samling og samlingen selv at her er mynt som er preget så sent som 1872. Han samlet altså mynt helt til sin død, og en del av mynten han samlet er preget i hans levetid. Det var også i Christies tid at Norge fikk sitt eget nye pengesystem ved opprettelsen av Norges Bank i 1816. Samtidig var den gamle dansk-norske mynten fortsatt gyldig og i omløp helt fram til 1840. Gjennom et langt liv bygde W.H. Christie altså opp en betydelig myntsamling.

Hvordan havnet så samlingen på Telemark Museum i Skien?

W. H. Christies sønn Johan Koren Christie (1827-1907) var gift med Kathrine Fredrikke Blom fra Skien, og flyttet i 1880 til byen for å overta Lagmannsgården. Johan Koren Christie var mannen som i 1891 tok initiativet til grunnleggelsen av Skiens Museum. Skiens Museum holdt fra 1894 til i rådhusets loft. Det tok ikke så mange år før lokalene i rådhuset ble for små, og en komité med Christie i spissen begynte arbeidet med å finne og å finansiere et større og mer egnet museumslokale. Christie avgikk ved døden i 1907, og fikk ikke fulgt prosjektet i mål. Men komitéen arbeidet videre og i 1909 ble det bestemt at man gikk inn for å etablere det nye «Telemarkens og Skiensfjordens Museum» på Brekke. Det er heller ikke før i 1909, to år etter Johan Koren Christies død, at W.H. Christies myntsamling tilfaller museet.

I museets årsskrift fra 1909 kan man lese:
«Blant de iaar indkomne gaver maa fremhæves den særdeles værdifulde tilvækst myntsamlingen har faat derved, at avdøde JOHAN CHRISTIES søskende har, til minde av sin av vort museum saa høit fortjente broder, skjænket museet sin fader toldkasserer W. H. CHRISTIES store samling av mynter og medaljer med tilhørende katalog og fagskrifter. Samlingen, der ifølge katalogen omfatter over 5000 nummer, vil først kunde tas i bruk efter museets flytning.» Den tredoble speciedaleren fra 1665 har samme preg som den doble, og er den eneste kjente av sitt slag.

Av: Ann Iren Ryggen Aasen, registrator

2019-03-19T13:59:09+00:00 13. februar 2019|Kategorier: Brekkeparken, Samlingen ved Telemark Museum|