Ga museet en million fra Aubert-legat

  • Emil Aubert ga museet en million fra Aubert-legatet han og kona Sonja styrer. Foto: Kristin Berge, Telemark Museum
    Emil Aubert ga museet en million fra Aubert-legatet han og kona Sonja styrer. Foto: Kristin Berge, Telemark Museum

– Familien vår har et nært og langt forhold til museet og vi lyst til å bidra, sier Emil Aubert.

Sammen med kona Sonja forvalter han «Sonja og Emil Auberts Legat», og det er ikke første gang de gir penger til museet.
– Vi fikk jo én million til Holta-stua for to år siden, mens denne gangen var det frie midler, sier en takknemlig museumsdirektør, Jorunn Sem Fure. Også tidligere er museet tilgodesett med sekssifrete beløp fra legatet.

Langvarig engasjement

Gavedryss fra familien Holta til Brekkeparken i Skien har blitt en langvarig tradisjon, og familiens tette bånd til Brekkeparken har vart i generasjoner. Det var nemlig Emils bestefar som tok initiativet til museumsdannelsen i Brekkeparken.
Hans Halvorsen Holta (1859-1941) hadde kontakt med konsul Nils P. Høyer som eide Søndre Brekke på starten av 1900-tallet. Høyer solgte gården til museumsformål i 1909, og «Fylkesmuseet for Telemark og Grenland» ble etablert i 1910. Museet ble offisielt åpnet 19. august 1913 med Kong Haakon VII og statsminister Gunnar Knudsen til stede. Konsul Holta var en av talerne på den historiske dagen. Kort tid etter ble Holta-stua gitt i gave til museet, og stua kom fra gården der Hans Halvorsen Holta var fra på Akkerhaugen.

Øremerkt Holta

Holta-millionen som kom museet til gode i 2017, ble gitt slik at Holta-stua kunne repareres.
– Men i ettertid har vi fått spesialister til å se på stua, og den kan dessverre ikke repareres. Det viser seg at bare noen få stokker i stua er originale, dermed er hele bygningen i ferd med å knele. Vi har innsett og avgjort at den må tas ned, sier Sem Fure.
Familien Aubert har full forståelse, og synes det er en fin ide at det sette opp en replika.
– Den nye stua skal bokstavelig talt settes opp i Brekkeparken, og våre dyktige håndverkere skal bruke det som fantes av redskaper på 1700-tallet. På den måten får formidle immateriell kulturarv, samtidig som vi får ny Holta-stue på plass, forteller museumsdirektøren.

Inn i utstillingsfond

Den ferske julegaven har ingen bindinger, det er frie midler.
– Slik det ser ut nå, vil midlene inngå i et utstillingsfond vi er i ferd med å bygge opp. Vi er jo i full gang med å planlegge og finansiere utstillinger i det nye bygget som vi så vidt er i gang med å bygge her i Brekkeparken. Det er en utrolig flott gave, og vi skal selvfølgelig søke gaveforsterkningsmidler og dermed kan gaven øke med 25 prosent, sier Sem Fure.