/, Brekkeparken, Nybygg Brekkeparken/Fant hodeskalle i Brekkeparken

Fant hodeskalle i Brekkeparken

  • Cappelens gravminne er flyttet til magasin, og i flyttingen ble det funnet levinger. Foto: Kristn Berge, Telemark Museum.
    Cappelens gravminne er flyttet til magasin, og i flyttingen ble det funnet levinger. Foto: Kristn Berge, Telemark Museum.
  • Cappelens gravminne er flyttet til magasin, og i flyttingen ble det funnet levinger. Foto: Kristn Berge, Telemark Museum.
    Cappelens gravminne er flyttet til magasin, og i flyttingen ble det funnet levinger. Foto: Kristn Berge, Telemark Museum.
  • Cappelens gravminne er flyttet til magasin, og i flyttingen ble det funnet levinger. Foto: Kristn Berge, Telemark Museum.
    Cappelens gravminne er flyttet til magasin, og i flyttingen ble det funnet levinger. Foto: Kristn Berge, Telemark Museum.

For å få på plass nytt museumsbygg i Brekkeparkens nordre hjørnet, måtte Cappelens gravminne flyttes. Under gravminnet var det levninger.

– Vi har aldri behandlet dette som en kirkegård, så overraskelsen var stor da levninger dukket opp, sier Jorunn Sem Fure, direktør ved Telemark Museum.
Gravminnet ble flyttet fra kirkegården på Landmannstorget til Brekkeparken i 1910. Da skulle kirkegården der avvikles, og det flotte monumentet fikk plass i Brekkeparken som året før ble innviet som museum.

Ingen info om hvem

Levningene ble funnet inne i det store monumentet, men vi har ingen informasjon om hvem dette er.
– Det er blant annet fragmenter av en hodeskalle og tre lårbein, altså er det levninger fra flere enn en person, sier Bjørn Rudborg, avdelingsleder for Bygningsvernet ved Telemark Museum. Selve monumentet er reist over Diderich von Cappelen, og han var far til eidsvollsmannen Diderich von Cappelen (1761-1828)

Flyttes til Lie

Det nye museumsbygget får kjeller der monumentet har stått i over 100 år, derfor måtte det flyttes.
– Det flotte monumentet fra 1700-tallet trenger uansett å bli restaurert, og flere av gravplatene har ikke hatt godt av å ligge på bakken. Når det er ferdig pusset opp, får det plass på den kulturhistoriske kirkegården på Lie, forteller Sem Fure.
– Ja, vi har funnet en plass på Lie til monumentet, det synes vi passer veldig godt, sier Gudmund Kverndalen, driftssjef hos kirkevergen i Skien kirkelige fellesråd.
Nå er levningene trygt plassert i en ventegrav, og når alt er klart, blir de flyttet tilbake i rommet i monumentet – denne gangen i vigslet jord.

Fakta om gravminnet:

Gravminne over Diderich von Cappelen (1734-1794)
Støpejernsarbeid fra Bærums Jernverk.
Diderich von Cappelen ble også kalt «Diderich Mæla» fordi han eide Mæla gård (Store Mæla). Han og familien hans brukte den som sommerbolig. Han bidro med både økonomi og materialer til gjenoppbygging av Skien kirke, etter at den hadde brent i 1777.
Han var gift to ganger, første gang med Petronelle Pedersdatter Juell, som han fikk ni barn sammen med, blant andre eidsvollsmannen Diderich von Cappelen (1761-1828).
Støpejernsmonumentet kom til Brekkeparken og museet da Skiens gamle kirkegård ble nedlagt. Det er denne kirkegården NIKU har undersøkt i år (Landmannstorvet).

2020-01-28T08:59:54+00:00 22. januar 2020|Kategorier: Aktuelt, Brekkeparken, Nybygg Brekkeparken|