Koronavåren dokumenteres for ettertiden

  • Foto: Bjørn Rudborg
  • Foto: Bjørn Rudborg

Fotodokumentasjon, forståelse av situasjonen, humoristiske innslag, og barn og unges koronahverdag. Det er essensen i Telemark Museums samtidsdokumentasjon av koronavåren.

Akkurat nå lever vi alle i en spesiell periode av historien, og mange av landets museer gjør en stor jobb med å samle inn materiale som kan fortelle om følgene av korona-epidemien i ettertid. Noen museer har lagt ut digitale skjemaer hvor alle som vil kan fortelle sin historie.

Instinktivt verktøy

– Telemark Museum har valgt en firedelt innsamling, for å gi et så bredt bilde av situasjonen i nedre Telemark som vi klarer, sier Christine Hermansen i utstillingsavdelingen.
Museet samler inn foto som viser situasjonen, og historier fra personer som kan bidra til å forstå hva som skjer i den spesielle tiden vi lever i. De håper også å kunne samle inn materiale fra to ulike skoler, en 2. klasse og et helt 9. trinn. I tillegg ser museet på den store mengden humoristiske innslag som deles lokalt i sosiale medier.
– Humoren er også viktig, fordi den er en av menneskers instinktive verktøy i møtet med noe som er truende og annerledes. Samtidig blir den gjerne ikke bevart i arkivene, fordi den ikke passer inn i kategoriene eller regnes som viktig nok.

Lite om barn i arkivet

– Vi er spesielt fornøyde med å at vi får til å ta med dokumentasjon av barn og unges hverdag. Det er lite av slikt materiale i museets arkiver fra før, sier Hermansen.
– Museets arkivar Charlotte Andersen, ga oss tydelig beskjed om at dette burde prioriteres i innsamlingen. Det har vi forsøkt å følge opp. Det jobbes nå med å få på plass alle tillatelser som trengs for å arkivere ungdoms egne korona-refleksjoner, og det er en innsamling som Telemark Museum er særlig stolt av, sier hun.
– Vår jobb er å passe på at det spørres på en ordentlig måte, og vi må selvsagt be om tillatelse og samtykke til å oppbevare materialet etterpå. Telemark Museum ønsker å bruke materialet til utstilling i tillegg til å arkivere det for ettertiden, dersom det lar seg gjøre. Vi håper som alle andre at dette er noe som snart er over, og da kan det bli interessant å se tilbake på denne våren i en utstilling om ikke så alt for lang tid.