//Om Brevik Bymuseum

Brevik Bymuseum

Om Brevik Bymuseum 2018-12-12T14:21:29+00:00
  • Brevik historielag arrangerer 8.mai-markering
  • Gammelt postkontor, butikk og apotek
  • Okkupasjonshistorisk utstilling

Brevik Bymuseum forvaltes av Brevik Historielag, og er ikke tilgjengelig for publikum til daglig.

Om Brevik Bymuseum

Brevik bymuseum holder til i byens gamle rådhus på Øya eller Sylterøya, med fasaden vendt mot sundet og byens lune, rommelige havn.
Bygningen er opprinnelig en kjøpmannsgård oppført av Jørgen Chrystie i 1761, og tre rom i den staslige gården er tilbakeført til opprinnelig stil, med tidsriktige interiører.

Brevik bymuseum har en okkupasjonshistorisk utstilling i Brevik. Utstillingen forteller om hvordan andre verdenskrig startet og utviklet seg, om krigshandlinger, motstandsarbeid og hverdagsliv. Den forteller om konkrete hendelser i Grenland.
Utstillingen er rik på bilder og autentiske gjenstander.

Til bymuseet i Brevik hører også et gammelt postkontor, butikk og apotek.
Velkommen til Brevik, byen som byr på herlig sommeridyll!