//Om Jønnevald rutebilanlegg

Jønnevald rutebilanlegg

Om Jønnevald rutebilanlegg 2018-02-08T13:17:21+00:00

Anlegget er et av svært få intakte rutebilanlegg i Norge, det er bygd på midten av 1950-tallet.
Her er det verksted, vaskedel, garasjer, tankanlegg og oppstillingsplasser.

Rutebileiers bolig og hagen omkring er også tatt godt vare på.
Riksantikvaren og lokalt kulturminnevern karakteriserer anlegget som spesielt verneverdig i nasjonal sammenheng.

Garasjeanlegget var Norborg Bilruters base fra 1955 til selskapet ble kjøpt av BO-Bussene i 1988.
Samme år ble Norborg Bilruter AS solgt videre til AS Rutebil, som fra 01.01.1989 tok navnet Grenland Nord Trafikkselskap AS.

Anlegget ble til 1993 delvis benyttet som bussgarasje, og fram til 2006 ble anlegget utleid til verkstedformål.
Med støtte fra det offentlige og næringslivet, kjøpte Telemark Museum garasjeanlegget 1. novemer 2006. Målet er å sikre bevaring av det spesielle anlegget.

Sammen med Rutebilhistorisk Forening, avdeling Telemark, bygges her opp et rutebilverksted med utstyr, verktøy og kompetanse fra rutebilens samtid.
Rutebilhistorisk Forening drifter anlegget, og har det som base for aktiviteter i Telemark. Veteranbusser huses også her.