/Andreas Nordmo

Andreas Nordmo

Formidler, Telemark Museum
Telefon: 917 70 702

Andreas Nordmo har bachelor i historie, og jobber som formidler ved Telemark Museum. Hvert år tar han imot hundrevis av elever og gir dem kunnskap om tradisjoner, krigshistorie og kystkultur. Han er også koordinator for museumsvertene som er ansatt hos oss om sommeren.