/Ann Iren Ryggen Aasen

Ann Iren Ryggen Aasen

Registrator, Telemark Museum
Telefon: 99 63 66 30

Ann Iren Ryggen Aasen er registrator ved museets magasin som hører til avdelingen Samfunnsminnet. Hun har lang erfaring som formidler ved Telemark Museum, og var en periode driftsansvarlig for Porselensmuseet. Ann Iren har master i kulturstudier fra Høgskolen i Telemark.