Ann-Kathrin Samuelsen

Ann-Kathrin Samuelsen
Driftsansvarlig for Porselensmuseet

Ann-Kathrin har hovedfag i tekstil fra Kunsthøgskolen i Bergen. Hun har bred yrkeserfaring fra kunst- og kulturlivet som utøvende kunster, kunstformidler og pedagog, som produsent for Den kulturelle skolesekken og som kunstnerisk produsent for KORO (Kunst i det offetlige rom). Før hun overtok driftsansvaret på Porselensmuseet, var hun formidler.

Phone: 958 26 201
Email: aks@telemark.museum.no

Telefon: 958 26 201
E-post: aks@telemark.museum.no

Søk
Search