/Ann-Kathrin Samuelsen

Ann-Kathrin Samuelsen

Driftsansvarlig, Porselensmuseet, Telemark Museum
Telefon: 958 26 201

Ann-Kathrin Samuelsen er driftsansvarlig for Porselensmuseet i Porsgrunn. Ann-Kathrin har hovedfag i tekstil fra Kunsthøgskolen i Bergen. Hun har bred yrkeserfaring fra kunst- og kulturlivet som utøvende kunster, kunstformidler og pedagog, som produsent for Den kulturelle skolesekken og som kunstnerisk produsent for KORO (Kunst i det offetlige rom). Før hun overtok driftsansvaret på Porselensmuseet, var hun formidler.