Bjørn Rudborg

Bjørn Rudborg
Prosjektstyringsleder, bygg og finansiering

Bjørn er ansatt som prosjektstyringsleder, bygg og finansiering. Arbeidsoppgavene frem mot Ibsens jubileumsår 2028 er å være prosjektstyringsleder for bygnings- og tilbakeføringsprosjektet på Henrik Ibsen museum i 50 prosent stilling.

De andre 50 prosentene skal han bruke på DuVerdens prosjekt, Grønn verden. Dette prosjektet innebærer arbeid med et nybygg og finansiering av dette.

Tidligere erfaring

Bjørn hadde blant annet prosjektledelsen for nybygget VEV, som stod ferdig i Brekkeparken april 2021.
Han har tidligere ledet flere prosjekter ved Telemark museum, verdt å nevne er bygging og etablering av DuVerden sjøfartsmuseum og vitensenter i Porsgrunn.

Bjørn har master i faglitterær skriving, har skrevet og gitt ut flere bøker og har blant annet vært kultursjef.

Phone: 900 96 848
Email: br@telemark.museum.no

Telefon: 900 96 848
E-post: br@telemark.museum.no

Søk
Search