/Charlotte Andersen

Charlotte Andersen

  • Charlotte Andersen er arkivar ved Telemark Museum.
Arkivar, Telemark Museum
Telefon: 95742036

Charlotte Andersen er arkivar ved Telemark Museum. Hun ordner og digitaliserer våre privatarkiver, og er behjelpelig dersom publikum er på jakt etter noe i akivene. Andersen er utdannet innen kulturfag, og har lang erfaring både fra kommunal kultursektor og fra bibliotek.