Emma Vaagland

Emma Vaagland
Prosjektmedarbeider

Emma er utdannet malerikonservator NKF-N. Hos oss arbeider hun med muggsanering og rengjøring av mange forskjellige museumsgjenstander på arkivbygget, spesielt de som befinner seg i den urene sonen. Disse gjenstandene blir grundig rengjort, pakket forsvarlig og deretter sendt til den rene sonen for registering i magasinet ved Lundetangen.

Emma eier og driver Atelier Vaagland. Hun har blant annet studert kulturarv og bevaringskunnskap og malerikonservering ved universitetet i Oslo.

 

Phone:
Email: emma@telemark.museum.no

Telefon:
E-post: emma@telemark.museum.no

Søk
Search