/Hans Petter Musum

Hans Petter Musum

  • Hans Petter Museum er museumshåndverker ved Telemark Museum.
Museumshåndverker, Telemark Museum
Telefon: 41642024

Hans Petter Musum er museumshåndverker ved Telemark Museum, og har i sine år som håndverker jobbet mye med antikvariske bygg.