Jan Øya

Jan Øya

Leder for bygningsvern og drift

Avdelingen har over 112 bygg å ta vare på, 101 av dem er antikvariske, 24 er fredet. Bygningsvern og drift har tre vaktmestere og to håndverkere som drifter og holder museets bygninger ved like.

Jan er utdannet tømrer, har vært lærer i byggfag og har de siste årene jobbet som driftsleder og prosjektleder for Viken fylkeskommune.
Han har ledet store byggeprosjekter.

Phone: 911 38 188
Email: jan.oya@telemark.museum.no

Telefon: 911 38 188
E-post: jan.oya@telemark.museum.no

Søk
Search