Jens Johan Hyvik

Jens Johan Hyvik

Professor II

Jens er ansatt i en 20 prosent forskerstilling hos oss. Han jobber i hovedsak med Aall-arkivet.

Han er professor i historie ved Universitetet i sørøst-Norge.

Phone: 90 89 91 94
Email: jens.j.hyvik@telemark.museum.no

Telefon: 90 89 91 94
E-post: jens.j.hyvik@telemark.museum.no

Søk
Search