/Jens K. Vinner

Jens K. Vinner

Museumshåndverker, Telemark Museum
Telefon: 47408969

Jens K. Vinner er vaktmester og museumshåndverker ved Telemark Museum. Han ser til at Berg Museum og Kittelsenhuset i Kragerø er i god stand, driver vedlikehold av den enorme bygningsmassen på Berg, monterer utstillinger og holder parkanlegget på Berg i strekk. Jens er utdannet agronom.