Kari B. Bjercke

Kari B. Bjercke
Utstillingskoordinator

Kari har ansvar for utstillingene på museene våre. Hun koordinerer arbeidsgruppene som jobber med utstillinger og lager utstillingsplaner. Hun har hovedfag i nordisk arkeologi fra Universitetet i Oslo.

Phone: 976 88 532
Email: kb@telemark.museum.no

Telefon: 976 88 532
E-post: kb@telemark.museum.no

Søk
Search