/Kari B. Bjercke

Kari B. Bjercke

Magasinansvarlig, Telemark Museum
Telefon: 97688532

Kari B. Bjercke er magasinansvarlig ved Telemark Museum. Kari har ansvar for museets store gjenstandssamlinger, hun registrerer og reviderer samlingene. Hun har hovedfag i nordisk arkeologi fra Universitetet i Oslo.