Kirsten Tangen

Kirsten Tangen
Arkivar

Hun ordner og digitaliserer våre privatarkiv. Hun er behjelpelig dersom noen vil lete etter noe i arkivene. Kirsten har hovedfag i idehistorie.

Phone: 928 62 046
Email: kt@telemark.museum.no

Telefon: 928 62 046
E-post: kt@telemark.museum.no

Søk
Search