/Kristin Berge

Kristin Berge

  • Kristin Berge
Informasjonsansvarlig, Telemark Museum
Telefon: 408 55 626

Kristin Berge er informasjonsansvarlig ved Telemark Museum.
Hennes oppgaver er å formidle hva museet driver med, ha kontakt med mediene, drifte nettstedet telemarkmuseum.no og sosiale medier. Kristin har tidligere jobbet som journalist, og har cand.mag med fagene historie, folkloristikk og kulturstudier.