/Linnea Dale

Linnea Dale

  • Linnea Dale er formidler ved Telemark Museum.
Leder Publikumsavdelingen (konst.), Telemark Museum
Telefon: 47883016

Linnea Dale er formidler ved Telemark Museum, men er i første del av 2019 konstituert leder av publikumsavdelingen. I tillegg til å formidle tradisjonsstoff, er hun produsent av arrangement og konserter. Linnea har master i musikkvitenskap og er selv utøvende musiker.