/Linnea Dale (permisjon)

Linnea Dale (permisjon)

  • Linnea Dale er formidler ved Telemark Museum.
Formidler, Telemark Museum
Telefon: 47883016

Linnea Dale er formidler ved Telemark Museum. I tillegg til å formidle tradisjonsstoff, er hun produsent av arrangement og konserter. Linnea har master i musikkvitenskap og er selv utøvende musiker.