Linnea Dale

Linnea Dale
Formidler

Linnea Dale er formidler ved Telemark museum. I tillegg til å formidle tradisjonsstoff, er hun produsent av arrangement, konserter og medvirkende i produksjonen av pedagogiske tilbud til skoleelever.

Linnea har master i musikkvitenskap og er selv utøvende musiker.

Phone: 47 88 30 16
Email: ld@telemark.museum.no

Telefon: 47 88 30 16
E-post: ld@telemark.museum.no

Søk
Search