Mariken Eek

Mariken Eek
Samlingsforvalter

Hun fotograferer og registerer gjenstander i vår database, for så å tilgjengeliggjøre samlingene for alle i Digitalt Museum. Mariken har cand.mag. med fagene kunsthistorie, etnologi og museumskunnskap fra Universitetet i Oslo.

Phone: 971 74 882
Email: me@telemark.museum.no

Telefon: 971 74 882
E-post: me@telemark.museum.no

Søk
Search