/Mariken Eek

Mariken Eek

  • Mariken Eek er registrator ved Telemark Museum.
Registrator, Telemark Museum
Telefon: 97174882

Mariken Eek er registrator ved Telemark Museum. Hun fotograferer og registerer gjenstander i vår database, for så å tilgjengeliggjøre samlingene for alle i Digitalt Museum. Mariken har cand.mag. med fagene kunsthistorie, etnologi og museumskunnskap fra Universitetet i Oslo.