/Morten Andersen

Morten Andersen

Museumshåndverker, Telemark Museum
Telefon: 40037710

Morten Andersen er museumshåndverker ved Telemark Museum. Han har svennebrev som maler og byggtapetserer og arbeider primært med antikvariske bygninger. Morten er med i Brekke-gruppen ved museet, og har deltatt i utformingen av de historiske interiørene på Søndre Brekke Herregård. Han vært tilsatt ved Telemark Museum siden 1995.