/Reni Mikael Kittilsen

Reni Mikael Kittilsen

  • Reni Mikale Kittelsen er kafemedarbeider på Brekkeparken kafe.
Kafemedarbeider, Telemark Museum

Reni Mikael Kittilsen er kafemedarbeider ved Brekkeparken kafe, og er å treffe på kafeen med byens beste utsikt!